In het onderwijs is Electude de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot marktleider van web- en computerbased onderwijssystemen voor de opleidingen motorvoertuigen- elektronica. Met ons webbased systeem Argo en onze innovatieve werkplaatsleermiddelen leren studenten door te doen in plaats van door te kijken, lezen of luisteren. Het leerlingvolgsysteem stelt leraren in staat de leerprestaties van hun studenten te monitoren en bij te sturen.

Bezoek Electude Onderwijs
Electude is sinds 1994 actief met het geven van nascholingstrainingen voor verschillende bedrijven in de Automotive-sector. Wij verzorgen de Branche Opleidingen Motorvoertuigentechniek (BOM) bestaande uit alle opleidingen voor monteurs (DV 2), eerste monteurs (DV 3) en specialisten (DV 4A en 4B) op het gebied van elektronica en diagnose. Daarnaast kunnen monteurs in de autoschadebranche bij Electude hun deelcertificaten voor het nieuwe functieprofiel van Autoschadetechnicus behalen. Allemaal via onze unieke e-learning methode Argo.

Bezoek Electude Bedrijfsleven