Electude Connect

Electude is altijd de vooruitloper geweest in het ontwikkelen van hands-on, op ontdekking gebaseerd lesmateriaal voor leerlingen automobiliteit. Al jaren combineren we onze online leeroplossingen met state-of-the-art trainingshulpmiddelen voor een uitgebreide blended leerervaring. Ontdek nu de volgende stap in geïntegreerde automotive trainingstechnologie en maak kennis met Electude Connect.

Electude e-learning wordt door meer dan 50.000 docenten wereldwijd gebruikt en vertrouwd. Onze e-learning is verbonden met onze eigen op maat ontworpen en naadloos geïntegreerde trainingshardware. Electude Connect is ontwikkeld met leerlingen in gedachten en heeft een eenvoudige, intuïtieve lay-out waardoor autosystemen gemakkelijk te ontcijferen zijn. Componenten worden geïdentificeerd door nummers die zijn vastgelegd in de internationale norm IEC/ISO 81346-serie. Hierdoor kan Connect universeel worden begrepen in alle talen, waardoor obstakels tijdens het leerproces van leerlingen verder worden geëlimineerd.

Terwijl leerlingen lesmodules voltooien en het bijbehorende Electude Connect-trainingshulpmiddel gebruiken, wordt hun kennis versterkt met praktische, op ontdekking gebaseerde activiteiten die de kloof dichten tussen theoretische oefeningen en praktijkervaring.

Connect - Startsysteem

Startsysteem omvat een compleet werkend startsysteem. De toepassing van deze Trainer is toegespitst op werking, aansluiten en meten van spanning en stroom. De student kan ook oefenen met deze Trainer in het opsporen van elektrische storingen. Daarmee leert de student te werken met een diagnosestructuur (flowchart) aan de hand van een waarneming/klachtomschrijving.

Connect - Isolatie weerstand HV-kabel

De Connect – Isolatie weerstand HV-kabel wordt geleverd met een geprepareerde HV-kabel met verschillende isolatiefouten. Studenten beoordelen de verbindingen en stekkerscondities van deze HV-kabel met een isolatiemeter. Ook leren studenten meetresultaten te analyseren en evalueren aan de hand van technische documentatie. Deze isolatieweerstand-box is ontworpen als laatste stop voor het uitvoeren van isolatiemetingen op een bestaand voertuig.

Connect - Spanningsvrij maken HV-systeem

Het Connect – Spanningsvrij maken HV-systeem biedt een complete leeromgeving waar studenten alle benodigde vaardigheden kunnen ontwikkelen voor het veilig werken met elektrische voertuigen. Het is het een elektrisch voertuig verpakt in een Trainer op tafelformaat. Onderwerpen als spanningsvrij schakelen, controleren van de isolatieweerstand en potentiaalvereffening worden zo aangeboden, dat de stap naar de werkplaatsomgeving zo klein mogelijk is. Systemenfouten zijn te activeren via een touchscreen en een diagnostische modus voorziet de student van feedback.

Connect - Schuifmaat

De Connect – Schuifmaat bevat een schuifmaat, liniaal en drie meetobjecten. De studenten leren de schuifmaat af te lezen en te gebruiken door verschillende meetmethodes uit te voeren, zoals het meten van binnenmaten, buitenmaten en dieptematen.

Connect - Olieviscositeit

De Connect – Olieviscositeit bevat een stopwatch en drie cilinders die elk een ander type motorolie bevatten. De studenten meten de viscositeit van olie bij verschillende temperaturen en zien hoe de viscositeitsindex fluctueert. Studenten ontwikkelen bewustzijn over het belang van het gebruik van de juiste olie en hun viscositeit.

Connect - Micrometer

De Connect – Micrometer bevat een micrometer, kalibratieblok, kalibratiesleutel en drie meetobjecten. Studenten leren over de voorwaarden voor een betrouwbare meting, zoals het uitvoeren van een kalibratie en het minimaliseren van invloeden van buitenaf, zoals temperatuur en schade aan meetobjecten. Ze oefenen in het gebruik van de micrometer en leren meetresultaten te analyseren en evalueren met behulp van technische documentatie.

Connect - Verlichting conventioneel

Connect – Verlichting conventioneel biedt een volledig functioneel voertuigverlichtingssysteem waarmee studenten verlichtingssystemen leren aansluiten, testen, meten en diagnosticeren. Ze leren componenten herkennen en leren over hun functie en werkingsprincipe. Studenten leren over de toepassing van de verschillende subsystemen en het stapsgewijs toepassen van hun bedradingsschema’s met begeleiding en feedback.

Connect - Motor management

Connect – Motor management biedt een volledig functioneel motormanagementsysteem dat beschikbaar is in een multi-point injectiesysteem, een turbodieselinjectiesysteem en een direct ingespoten benzine injectiesysteem. Studenten leren componenten herkennen en leren over hun locatie, functie en werkingsprincipe. Studenten leren aan te sluiten met behulp van een bedradingsschema en hun functie te testen door input- en outputsignalen te meten met live data, multimeter of oscilloscoop. Ten slotte leren de studenten ook de meetresultaten te analyseren en de werkingsprincipes te evalueren met behulp van technische documentatie.

Connect - Basis elektro

De Connect – Basis elektro is ideaal om verschillende soorten elektrische circuits, hun werkingsprincipe en de interactie tussen componenten te ervaren. Studenten bouwen schakelingen, testen en meten aan verschillende soorten schakelingen en componenten. Studenten leren tevens de wet van Ohm toe te passen.

Connect - Elektromotoren

De Connect – Elektromotoren biedt een leeromgeving waarin studenten de werkingsprincipes en kenmerken van verschillende soorten elektromotoren kunnen ervaren. Studenten bouwen de meest voorkomende elektromotoren op door onderdelen te kiezen en aan te sluiten. Daarna onderzoeken ze de kenmerken, meten aan deze elektromotoren en ontwikkelen een dieper begrip van hun toepassing.

Connect - Seriële communicatie

De Connect – Seriële communicatie leert studenten hoe ze veilig en volgens procedure een hybride of elektrisch voertuig spanningsvrij kunnen schakelen. Kennis van deze procedure is nodig voor onderhoud, diagnose of reparatiewerkzaamheden.

Connect - Wielsnelheidssensoren

De Connect – Wielsnelheidssensoren biedt een leeromgeving waarin studenten de werkingsprincipes en eigenschappen van de drie meest voorkomende positie- en snelheidssensoren leren en ervaren: de inductieve sensor, Hall-sensor en MRE-sensor. Studenten worden getraind in het herkennen van de verschillende typen en het correct uitvoeren van controles en metingen. Tevens onderzoeken ze hoe de herkenning van draairichting, draaisnelheid, luchtspleetherkenning en gecodeerd signaal in deze sensoren kan plaatsvinden.

Connect - Basis diagnose stroomkring

De Connect – Basis diagnose stroomkring traint studenten in het gebruik van een multimeter. Studenten leren een multimeter instellen, aansluiten en aflezen. Studenten gaan elektrische circuits bouwen, testen, meten en leren de wet van Ohm toe te passen. Systeemstoringen kunnen worden geactiveerd middels een schakelaar en hiermee worden studenten tevens getraind in hun diagnosevaardigheden.

Connect - Seriële communicatie

De Connect – Seriële communicatie maakt een abstract onderwerp als datacommunicatie eenvoudig en begrijpelijk doormiddel van ervaring. De studenten programmeren een adres- en ontvangermodule, verzenden een databericht en observeren wat er gebeurt. Ze analyseren het datasignaal en ontwikkelen op een onderzoekende manier kennis en vaardigheden over datacommunicatie.

Connect - Actuatoren

De Connect – Actuatoren leert over de werkingsprincipes van de meest toegepaste actuatoren in de elektrotechniek. Studenten bouwen circuits en ontdekken de toepassingsgebieden van iedere actuator. Tevens leren ze om metingen te verrichten aan deze actuatoren met behulp van een multimeter of oscilloscoop. Hiermee leren ze de werkingsprincipes verder te begrijpen en te evalueren met behulp van technische documentatie.

Connect - Sensoren

De Connect – Sensoren leert over de werkingsprincipes van de meest toegepaste sensoren in de elektrotechniek. Studenten bouwen circuits en ontdekken de toepassingsgebieden van iedere sensor. Tevens leren ze om metingen te verrichten aan deze sensoren met behulp van een multimeter of oscilloscoop. Hiermee leren ze de werkingsprincipes verder te begrijpen en te evalueren met behulp van technische documentatie.

Connect - CAN-bus & Datanetwerken diagnose

De Connect – CAN-bus & Datanetwerken diagnose bestaat uit een volledig operationeel CAN-bus verlichtingssysteem inclusief bedieningspaneel, schakelaars, sensoren en break-out box met uitneembare brugstukken. Het biedt een complete leerervaring waarbij studenten diepgaande kennis en vaardigheden ontwikkelen over netwerkcommunicatie (CAN-bus en LIN-bus). Studenten meten analoge- en digitale signalen met multimeter of oscilloscoop. Omdat de opstelling is uitgerust met een storingskast met inschakelbare storingen, worden studenten tevens getraind in hun diagnosevaardigheden met betrekking tot netwerksystemen. De aanwezigheid van een EOBD-stekker maakt dat ze de diagnosetester leren toepassen voor storingen maar ook voor andere toepassingen, zoals het programmeren van een trekhaakmodule.

Connect - Trainings voertuig Plug-In Hybride

De Connect – Trainings voertuig Plug-In Hybride Plug-in maakt de stap naar het werken aan een hybride voertuig zo klein mogelijk. Het biedt een leeromgeving waarin studenten fouten kunnen maken op een veilige manier. Het leermiddel is uitgerust met meerdere break-out boxen, meetaansluitingen aan verschillende componenten, een storingskast met 16 inschakelbare storingen en een door plexiglas zichtbaar gemaakt HV-accupakket. Dit leermiddel is ontworpen om studenten diagnose te leren stellen aan een hybride voertuig, met onderwerpen als: HV-batterij (Li-ion), plug-in laadsysteem, ECVT-aandrijflijn en procedure voor het spanningsvrij schakelen. Het leermiddel kan worden uitgebreid met een extra storingskast met 10 inschakelbare storingen voor het motormanagement. Hierdoor is het leermiddel breed inzetbaar en perfect voor het trainen van diagnosevaardigheden.

Connect - Trainings voertuig volledig elektrisch

De Connect – Trainings voertuig volledig elektrisch biedt een complete oplossing op het gebied van elektrische voertuigen. Van basis tot specialist, worden studenten ondergedompeld in onderwerpen zoals: inverter, DC/DC-omvormer en elektrificatie van het HVAC-systeem. Het geprepareerde hoogspanningssysteem en de toegepaste break-out boxen zijn zorgvuldig ontworpen om studenten in hun ontwikkeling experimenteel en veilig te laten leren. Door een storingskast met 22 inschakelbare storingen worden werkplaats scenario’s gesimuleerd voor het trainen van diagnosevaardigheden.

Connect - Toyota Yaris

De Connect – Toyota Yaris biedt een zeer brede leeromgeving waarin studenten op alle niveaus en onderwerpen kunnen leren: van basisniveau tot specialist, van componentniveau tot systeem- en regelingsniveau. Onderwerpen als motormanagementsystemen, netwerkensystemen, klimaatsystemen en comfortsystemen bieden studenten een leeromgeving om een voertuig van A t/m Z te leren kennen. Het leermiddel is tevens ideaal om meet- en diagnosevaardigheden te trainen.

 

Neem contact op

Ben je benieuwd geworden naar wat Electude kan betekenen voor jouw leerlingen, organisatie en doelen? Aarzel dan niet en neem contact op.