Nieuwe LMS-functionaliteiten

Studenten kunnen zich nu zelf inschrijven voor groepen

Studenten die een Electude-account hebben, kunnen zich nu voor specifieke groepen inschrijven. Met name handig voor inzet Classroom bij BPV-leerbedrijven! Leerlingen kunnen nu zichzelf kenbaar maken bij een BPV-leerbedrijf (leermeester). Makkelijker kunnen we het niet maken.... Zelfregistratie voor een groep moet echter ook worden toegestaan door de beheerder en goedgekeurd door een docent.

Zelfinschrijving instellen

Beheerderinstellingen:

De beheerder van het Electude-platform moet zelfregistratie mogelijk maken:
1. Log in als beheerder en navigeer naar 'Instellingen > Algemeen >
    'Wijzig instellingen'.
2. Activeer de zelfregistratie in het veld 'Groepen met zelfinschrijving' via
    het uitklapmenu.
3. Geef aan of de docent een aanvraag van een leerling om lid te worden
    van een groep moet goedkeuren.
4.  Klik op 'Ok’.

Docentinstellingen:

Zelfinschrijving voor een groep mogelijk maken:
Studenten kunnen zich alleen inschrijven voor groepen waarvoor zelfinschrijving is ingeschakeld. Om zelfinschrijving voor een groep mogelijk te maken, navigeer je naar de specifieke groep. Klik op het bewerkingspictogram en schakel het veld 'Zelfinschrijving toestaan' in. Klik op 'Ok’.

Aanvragen en goedkeuren van zelfinschrijving
Verzoek om inschrijving als student

Wanneer je als student bent ingelogd, kun je als volgt toegang tot een groep aanvragen:
1. Navigeer naar jouw leerinhoud en klik op 'Inschrijven in groep' onderaan het submenu.
2. Klik op het plus-icoontje en selecteer vervolgens in het uitklapmenu de groep waar
    je je bij wilt aansluiten.
3. Klik op 'Inschrijven'.
4. Afhankelijk van de instellingen wordt je direct aangemeld bij de groep, of moet
    de docent je aanvraag eerst goedkeuren.

In de lijst kun je alle groepen zien waar je voor bent ingeschreven of waar je een aanvraag voor hebt ingediend. Als je je hebt aangemeld bij een groep, kun je jezelf uit de groep verwijderen door op het x-icoontje achter de groep in de lijst te klikken.

Goedkeuring van inschrijvingsaanvragen (docent)
Log in als docent om inschrijvingsaanvragen goed te keuren. Navigeer naar het tabblad 'Inschrijvingsaanvragen', waar je het submenu van het tabblad 'Leerlingen' vindt. In de lijst 'Inschrijvingsaanvragen' zie je de namen en de groepen waarvoor de studenten toegang hebben aangevraagd. Je kunt de verzoeken accepteren door te klikken op het icoontje ✓ of weigeren door te klikken op het icoontje x. Als een aanvraag wordt afgewezen, kan de student gedurende twee weken geen aanvraag meer plaatsen voor dezelfde groep.

Inschrijvingsaanvragen voor een bepaalde groep worden ook getoond op de pagina van deze groep, onder de rubriek 'Leerlingen’.

Herstel verwijderde groepen, modules en cursussen
Vanaf nu kun je verwijderde groepen, modules en cursussen herstellen, inclusief alle bijbehorende gegevens en inhoud. Het herstel moet binnen een week na het verwijderen plaatsvinden. Als een groep, module of cursus niet binnen een week wordt hersteld, worden alle verwijderde gegevens definitief verwijderd en kunnen ze niet meer worden hersteld.

Hoe een groep te herstellen
1. Navigeer naar het tabblad 'Leerlingen'.
2. Klik op 'Groepen verwijderen' onderaan het submenu.
3. Je ziet nu een lijst met verwijderde groepen.
4. Klik op het icoontje achter de module die je wilt herstellen.
5. De betreffende module wordt hersteld.

Hoe een module of cursus te herstellen
Het herstellen van een module werkt op dezelfde manier als het herstellen van een groep. Navigeer naar het betreffende tabblad en klik op het pictogram van de prullenbak in het submenu. Klik vervolgens op het 'restore' icoontje achter het item dat u wilt herstellen.

Gegevens van het leerlingaccount opnieuw versturen
Docenten kunnen nu de gegevens van nooit eerder gebruikte leerlingaccounts opnieuw opsturen. Dit is het geval voor leerlingaccounts die zijn aangemaakt met de instelling 'tijdelijk gegenereerd wachtwoord via e-mail', en die nog niet door de leerling zijn gebruikt.

Om de inloggegevens van een leerling opnieuw te versturen navigeer je naar de leerling en klik je op de knop 'Inloggegevens opnieuw versturen'. Een e-mail met de accountgegevens en een nieuw wachtwoord wordt naar de leerling gestuurd.

© 2018 Electude Beheer B.V.

  • LinkedIn Social Icon