Onderwerpen Systems Technologies

Systems Technologies bevindt zich nog in de ontwikkelfase. Als het volledig is, zal het bestaan uit 25 onderwerpen. Moeilijke onderwerpen worden niet beschreven, maar uitgelegd met animaties en video’s. Het heeft een praktische toepassing, zodat er een kapstok is waar de kennis aan kan worden opgehangen. Naast boeken, heeft Electude ook online modules ontwikkeld waar leerlingen in eigen hun tempo kunnen werken en de docent toezicht houdt.

Systems Technologies bevindt zich nog in de ontwikkelfase. Als het volledig is, zal het bestaan uit 25 onderwerpen, verdeeld in zeven pijlers. Deze onderwerpen zijn momenteel al gereed in de testfase:

  • Elektrotechniek: basis elektro-techniek, wisselspanning & componenten en analoge embedded techniek.
  • Werktuigbouwkunde: basisvaardigheden metaal, verbindingstechnieken en transmissie.
  • Besturingstechniek: basis pneumatiek, hydrauliek en industriële automatisering met slimme relais.
  • Tekenen: elektrotechnisch tekenen & tekening lezen en WTB tekenen & tekening lezen.
  • Veiligheid: Veiligheid en gereedschap.

Beschikbaar materiaal per opleiding

Iedere opleiding bestaat uit verschillende pijlers. De voornaamste pijlers die aan bod komen zijn elektrotechniek, werktuigbouwkunde, besturingstechniek, tekenen, ICT, meet- en regeltechniek, en veiligheid. Iedere pijler is opgebouwd uit onderwerpen. Samen vormen deze pijlers en onderwerpen een opleiding. Hoeveel onderwerpen een leerling nodig heeft, verschilt per opleiding. De onderstaande tabellen laten zien hoeveel boeken Electude gaat ontwikkelen over de verschillende onderwerpen die passend zijn bij de betreffende opleiding. Het roodgekleurde gedeelte laat de boeken zien die door Electude worden ontwikkeld.

Voorbeeld invulling opleiding mechatronica

Elektrotechniek: basis elektrotechniek, wisselspanning & componenten, beweging en energieoplossingen.

Werktuigbouwkunde: nieuwe materialen, transmissie, verbindingstechniek en basisvaardigheden metaal.

Besturingstechniek: industriële automatisering met slimme relais, hydrauliek, basis pneumatiek en industriële automatisering met PLC.

Tekenen: elektrisch tekenen & tekening lezen, werktuigbouwkunde tekenen & tekening lezen en additive manufacturing.

Neem contact op

Ben je benieuwd geworden naar wat Electude kan betekenen voor jouw leerlingen, organisatie en doelen? Aarzel dan niet en neem contact op.