Een licentie overdragen aan een andere student

Een student heeft zijn opleiding eerder beëindigd. Kan een andere student van zijn licentie gebruik maken?

Nee, licenties zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Het verschil tussen beheerder en docent

Wat is het verschil tussen beheerder en docent?

De beheerder heeft alle rechten. Dit houdt in dat hij alle instellingen en rechten voor docenten en studenten kan regelen. Een docent kan lesstof aan studenten uitreiken en op leerlingniveau acties uitvoeren.