Thepra leermiddelen

Electude’s e-learning zorgt in combinatie met Thepra’s leermiddelen voor een uitgebreide leerervaring voor zowel leerlingen als docenten. Als leerlingen elke lesmodule voltooien en de bijbehorende practicum leren gebruiken, wordt hun kennis versterkt met hands-on lesmateriaal dat theorie in de praktijk brengt.

Download de brochure

T-Varia Startmotor

T-Varia Startmotor biedt een volledig functionele opengewerkte startmotor waar studenten leren het basisstartsysteem van een voertuig aan te sluiten, te testen, te meten en te diagnosticeren. Zij leren componenten, hun functie en werkingsprincipes te herkennen. De student leert ook een diagnostisch stroomdiagram te gebruiken en systeemstoringen op te lossen. De systeemstoringen worden geactiveerd met behulp van een storingsschakelkast met zes vooraf gedefinieerde storingen.

Demo module

Isolatieweerstandsbox

De Isolatieweerstandsbox is een van onze beste voorbeelden van hoe Electude de kloof tussen theorie en praktijk dicht. De Isolatieweerstandsbox bevat een geprepareerde hoogspanningskabel alsof deze een minuut geleden door een collega is gedemonteerd van een voertuig. De leerling moet de kabel op isolatieweerstand controleren en beoordelen met behulp van een isolatiemeter zoals een Bosch FSA 050. Het evalueren van het hoogspanningssysteem op isolatie is een noodzakelijke veel voorkomende meting na reparaties aan een hoogspanningssysteem.

Demo module Bekijk de video

HV Trainer

Leerlingen de beste begeleiding bieden bij hun transitie van theorie naar dagelijkse taken in een praktijkomgeving. Dat is wat Electude voor ogen had bij het ontwikkelen van de courseware voor de HV-Trainer. Leerlingen kunnen storingsgedrag ervaren over onderwerpen als isolatieweerstand en potentiaalvereffening in een volledig veilige opstelling. Nieuw op de HV-Trainer is de diagnostische opzoek functie, die de leerling directe feedback geeft op de Trainer bij gebruik van één van onze twintig e-learning begeleide storing zoeken modules. Voordat de technische metingen worden uitgevoerd, moet de Trainer spanningsloos worden gemaakt, net alsof het een echt voertuig is. Er is zelfs een module voor (technische) hulpverleners, zij leren hoe een hoogspanningssysteem reageert in verschillende situaties en hoe ze een hoogspanningssysteem spanningsloos maken.

Demo module Bekijk de video

Schuifmaat-Box

Electude’s online e-learning en hands-on opdrachten voor de schuifmaat zijn een efficiënte en effectieve manier om praktische meetvaardigheden te leren en te oefenen. De box bevat een liniaal, een schuifmaat en drie meetobjecten. Bij gebruik in combinatie met onze e-learning leert de student zelfstandig de schuifmaat af te lezen en binnen- en buitenmaten nauwkeurig te meten.

Demo module Bekijk de video

Viscositeitsbox

Electude’s Viscositeits-Box is een uitstekende manier om leerlingen de principes van viscositeit te leren en de belangrijkste eigenschappen van verschillende soorten motoroliën te begrijpen. De opdrachten worden aangeboden als e-learning en zijn gekoppeld aan hands-on opdrachten met de Viscositeits-Box. De Viscositeits-Box bevat drie buisjes met verschillende motorolie en een kogeltje. Met een stopwatch meet de leerling de verschillen in viscositeit door de valtijd van het kogeltje in de olie te meten onder verschillende temperatuursomstandigheden.

Demo module Bekijk de video

Micrometer-Box

De Micrometer-Box van Electude is een practicumopstelling ondersteund door hands-on opdrachten in de vorm van e-learning. Met deze opstelling wordt door middel van hands-on opdrachten geleerd hoe een micrometer te gebruiken en af te lezen. Na het doorlopen van deze lessen is de leerling in staat te bepalen of een voorwerp binnen de, op tekening aangegeven toleranties valt.

Demo module Bekijk de video

T-Varia Verlichting

T-Varia Connect is ideaal voor het samenstellen van een verlichtingssysteem met behulp van afzonderlijke componenten, het leren schemalezen en het diagnosticeren van fouten in een analoog verlichtingssysteem. T-Varia Connect bestaat uit een practicumopstelling met de daarbij behorende e-learning. De practicumopstelling bevat 3 afzonderlijke panelen met componenten van het verlichtingssysteem. Er zijn diverse panelen beschikbaar waar T-Varia Connect mee kan worden aangevuld.

Demo module Bekijk de video

T-Varia Motormanagement

Electude’s T-Varia Motormanagement is de ultieme practicumvorm om de pricipewerking van motormanagement-sensoren, -actuatoren en hun samenspel met de motor ECU te leren begrijpen. In combinatie met de begeleidende e-learning van Electude biedt deze practicumopstelling hands-on opdrachten op weg naar kennis van en praktische vaardigheden over drie verschillende motormanagementsystemen. Door eenvoudig één paneel te wisselen en een knop te verdraaien verandert de T-Varia Motormanagement in een Indirect ingespoten benzine-, Direct ingespoten benzine- of een Direct ingespoten Dieselsysteem. Daarmee biedt Electude de mogelijkheid drie verschillende motormanagementsystemen in één opstelling te behandelen.

Demo module Bekijk de video

Basis elektro Trainer

De Basis elektro Trainer bestaat uit een practicumopstelling en de daarbij behorende e-learning. De practicumopstelling bevat alle benodigde componenten die met behulp van de bijbehorende bedradingset met elkaar verbonden kunnen worden. De componenten worden gebruikt om de leerlingen meer inzicht te geven in de verschillende schakelingen die voor kunnen komen binnen de elektro- en autotechniek.

Demo module Bekijk de video

Electromotoren Trainer

Leerlingen leren middels begeleide opdrachten hoe de verschillende elektromotoren zijn opgebouwd, in welke aandrijving ze worden toegepast en hoe aan deze motoren te meten. De leerlingen leren door de online lessen met foto’s, uitleg en vragen de verschillende motoren, onderdelen en werking te benoemen, kennen en herkennen. Het systeem houdt de resultaten real-time bij en geeft constante terugkoppeling aan de leerling en docent. Deze practicumopstelling en online lessen (e-learning) bereidt de leerling voor op het werken aan de elektromotoren en generatoren uit de hedendaagse voertuigtechniek. Dit alles met een veilig meetbereik van 0 tot en met 24V.

Demo module Bekijk de video

Spanningsvrij schakel Trainer

Deze hands-on en online leeroplossing van Electude leert kennis en vaardigheden voor iedereen die werkt aan elektrische of hybride voertuigen. Leerlingen gaan van zelfgeleide online lessen naar het gebruik van de hands-on Spanningsvrij schakel Trainer. De online lessen van Electude helpen leerlingen bij het begrijpen van de eigenschappen van hoogspanning, het gebruik van HV- componenten, de vrijschakelprocedure op een voertuig en het herkennen van beschadigde HV-kabels. Leerlingen leren de theorie om vervolgens op de Spanningsvrij schakel Trainer toe te passen wat ze hebben geleerd. De Spanningsvrij schakel Trainer is voorzien van draaiknoppen waarmee de leerling en instructeur de eigenschappen aanpassen op verschillende voertuigen.

Demo module Bekijk de video

MRE Trainer

Dit pakket van e-learning en de mechanische trainer introduceert bij de leerling opbouw, werking en het diagnosticeren van de drie meest voorkomende wielsnelheidssensoren (MRE-sensoren). In de online lessen van Electude worden leerlingen geholpen bij het identificeren en begrijpen van weerstanden, signalen en signaalmodulatie. Praktische opdrachten aan de MRE Trainer zijn in de e-learning verwerkt. De MRE Trainer bestaat uit een magnetische ring en drie MRE-sensoren, zoals die tegenwoordig in de meest gangbare motorvoertuigen worden aangetroffen. Leerlingen worden in de e-learning aangezet tot het meten van opgewekte signalen en het interpreteren van afwijkingen om te oefenen met het stellen van de diagnose aan de verschillende MRE-sensoren.

Demo module Bekijk de video

Multimeter Trainer

​Leerlingen leren middels begeleide opdrachten hoe diagnose te stellen met de multimeter. De leerlingen leren door onze online lessen met foto’s, uitleg en vragen de verschillende circuitschakelingen te herkennen en daarin aangebrachte fouten op te sporen middels het gebruik van de multimeter. Deze practicumopstelling en online lessen (e- learning) bereidt de leerling voor op het diagnose stellen aan drie stroomkringen: basisstroomkring, relaisstroomkring en de Mosfetstroomkring. Elke stroomkring heeft meerdere vooraf ingebouwde storingen welke met een draaiknop te activeren zijn. Door het gebruik van de V-4 meting kan de leerling de gemeten spanningen verklaren en de oorzaak van de fout aanwijzen.

Demo module Bekijk de video

Seriële communicatie Trainer

De Seriële communicatie Trainer bestaat uit een practicumopstelling en de daarbij behorende e-learning. De practicumopstelling bevat alle benodigde componenten die met behulp van de bijbehorende bedrading met elkaar verbonden kunnen worden. De componenten worden gebruikt om de leerlingen meer inzicht te geven in seriële communicatie. Stap voor stap bouwt de leerling berichten en verstuurt ze naar verschillende ontvangers. Vervolgens voert de leerling de digitale berichten in op het paneel en stuurt de verschillende lampen aan van het voertuig.

Demo module Bekijk de video

Actuatoren Trainer

In combinatie met Electude’s e-learning biedt de practicumopstelling ‘Actuatoren Trainer’ een hands-on en online leeroplossing. Hiermee worden kennis en vaardigheden opgedaan voor iedereen die werkt aan elektrische of elektronische installaties in voertuigen. De online lessen van Electude gebruiken authentieke beelden, een virtuele oscilloscoop en multimeter, interactieve stroomloopschema’s, animaties, tekst en vragen om leerlingen te helpen bij het begrijpen van de werking en eigenschappen van actuatoren.

Demo module Bekijk de video

Sensoren Trainer

De practicumopstelling ’Sensoren Trainer’ biedt in combinatie met Electude’s e-learning een hands-on en online leeroplossing waarmee kennis en vaardigheden worden opgedaan voor iedereen die werkt aan elektrische of elektronische installaties in voertuigen. De online lessen van Electude gebruiken authentieke beelden, een virtuele oscilloscoop en multimeter, interactieve stroomloopschema’s, animaties, tekst en vragen om leerlingen te helpen bij het begrijpen van de werking en eigenschappen van sensoren.

Demo module Bekijk de video

Proline CAN-Bus Verlichting

Met deze opstelling wordt op een praktisch en toepassingsgerichte manier de CAN-Bus aansturing en bijbehorende storingsdiagnose overgebracht met bijbehorende en begeleidende e-learning van Electude. Het betreft een volledig functionele CAN-Bus verlichtingswand bestaande uit originele onderdelen VW Golf VI welke speciaal voor scholing- en trainingsdoeleinden is samengesteld. Alle authentieke componenten zijn, waar mogelijk kortsluitvast bedraad in de opstelling waardoor het systeem direct gebruiksklaar is.

Demo module Bekijk de video

Toyota Prius 3 Plug-In

Het Toyota Prius 3 Plug-In-trainingsprogramma van Electude combineert e-learning met een Prius 3 Plug-In. Deze Toyota Prius 3 Plug-In is klaar voor praktische training door voorbereiding met tien storingen, veilige meetpunten en break-out boxen. We bieden alles wat een docent en student nodig heeft om te begrijpen hoe hybridevoertuigen werken, evenals het uitvoeren van diagnostische en reparatieprocedures. Onze e-learning combineert tekst, authentieke afbeeldingen en vragen om de student te begeleiden vanaf de basiscomponenten van het hybride voertuig, waaronder aandrijvingstypen, de hybride batterij, laadsystemen en protocollen, ECVT-transmissie en veiligheidsprocedures. Met behulp van de meegeleverde break-out box voor de power control module (PCM), de hoogspanningsaccu en andere meetpunten, kunnen leerlingen diagnosetaken zelfstandig uitvoeren en ervaring opdoen met het oplossen van veelvoorkomende problemen.

Demo module Bekijk de video

Volkswagen E-Up!

De e-learning bij de Volkswagen e-up! heeft een hands-on en begeleidend karakter waardoor leerlingen zeer zelfstandig werken. Hierdoor kun je extra aandacht geven aan de leerling die dit nodig heeft. Leerlingen worden begeleid bij onderwerpen zoals: inverter, DC/DC-omvormer, elektrificatie van het HVAC-systeem en andere belangrijke onderwerpen van elektrische voertuigen. Het pakket bevat ook een uitgebreide docentenhandleiding. Deze bestaat uit gesimuleerde storingen, modules met meetopdrachten en begeleide diagnose-opdrachten van de VW e-up! Het geprepareerde hoogspanningssysteem en de toegepaste break-out boxen zijn zorgvuldig ontworpen om leerlingen te allen tijde te beschermen en een veilige leeromgeving te creëren. De leerling zal op deze manier zijn leerervaring maximaal beleven.

Demo module Bekijk de video

Toyota Yaris

De Toyota Yaris is een practicumopstelling dat breed inzetbaar is, zowel in de aangeboden onderwerpen als lesniveaus. Met dit geprepareerde voertuig doorlopen studenten zelfstandig alle niveaus van het mbo; van V4-meting tot storingsopdracht. Leerlingen leren te werken en meten aan netwerksystemen, comfortsystemen, klimaatsystemen en motormanagementsystemen.

Demo module Bekijk de video

Neem contact op

Ben je benieuwd geworden naar wat Electude en Thepra kunnen betekenen voor jouw leerlingen, organisatie en doelen? Aarzel dan niet en neem contact op.

Contact